Onze Huisregels

Wij werken uitsluitend volgens afspraak. Bij te laat verschijnen op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd, wegens het hierdoor ontstane tijdgebrek.
Het afzeggen van een afspraak dient u uiterlijk 24 uur van tevoren door te geven. Zegt u een afspraak niet of niet tijdig af, dan zal de door u gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

Indien wij niet aanwezig zijn, staat op het antwoordapparaat altijd de dienstdoende behandelaar gemeld.
Wanneer u ons belt en u krijgt het antwoordapparaat te horen, wilt u deze dan in uw eigen belang geheel en zorgvuldig
af luisteren? Er kan belangrijke informatie voor u op staan.

Zijn uw persoonlijke gegevens gewijzigd(adres, telefoon , email medisch dossier ?) Kunt u dat hier aan ons door te geven.

Betalingen geschieden per behandeling via Infomedics . Met bepaalde zorgverzekeraars zijn er overeenkomsten, zodat de nota  rechtstreeks kan worden gedeclareerd. In uw polis kunt u zien op welke vergoeding u recht heeft.
Voor vragen over uw nota verwijzen wij u naar Infomedics, telefoonnummer 0900-4049404

Als  gratis extra service  sturen wij elke dinsdag een afspraakherinnering via email of per sms naar onze patiënten voor een afspraak die gepland staat voor de volgende week. Wilt u deze ook ontvangen, geef dan uw emailadres of mobiele telefoonnummer hier aan ons door.

Bij uitgebreide behandelingen ontvangt u van ons een begroting, zodat u niet  wordt verrast door de gemaakte kosten.

Wanneer u ontevreden bent over de behandeling of de manier waarop u bejegend bent, vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken. Gezamenlijk kunnen we dan naar een oplossing zoeken om u ontevredenheid weg te nemen.

 

Uw mening telt

Wij horen graag hoe u uw bezoek aan onze praktijk heeft ervaren. Uw reactie is heel waardevol: daarmee kunnen we onze zorg en service verbeteren.  Wilt u uw suggesties of complimenten aan ons doorgeven? Laat het ons weten. Alvast bedankt!

Klacht?

Ondanks de inzet van onze medewerkers kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de behandeling in onze praktijk. U kunt dan een schriftelijke klacht indienen bij uw tandarts. In de meeste gevallen zal een gesprek tussen u en uw tandarts genoeg zijn. Als u behoefte heeft aan een derde, neutrale partij, dan kunt u uw klacht indienen bij de KNMT, de beroepsvereniging waar deze praktijk bij aangesloten is. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal dan kosteloos tussen u en uw tandarts bemiddelen. Met als doel een oplossing te vinden.

Geschil?

Als u er ondanks de hulp van de klachtenfunctionaris niet uitkomt, kunt u voor €75 een beroep doen op de Geschilleninstantie Mondzorg. Dan wordt uw klacht door een commissie van vijf deskundigen beoordeeld. De geschilleninstantie geeft een bindend oordeel of uw klacht gegrond is en mag indien de klacht gegrond is, een schadevergoeding toekennen tot maximaal vijfentwintigduizend euro.

Meer informatie

Voor meer informatie over mondzorg, behandelingen en kosten kunt u terecht op allesoverhetgebit.nl. Vragen kunt u stellen via het contactformulier dat is geplaatst op de de website van www.allesoverhetgebit.nl. Beide geven onafhankelijke informatie en zijn opgericht door onze beroepsorganisatie KNMT.